Vzorci vrat in standardne barve

standardne barve

*Barve se ujemajo z RAL-lestvico. Možna pa je tudi izbira vse ostalih barv po želji po RAL lestvici.

Vgrajena vrata za osebni prehod

Osebni prehod zagotavlja dodaten vhod v garažo, kar podaljša življenjsko dobo garažnih vrat, prihrani energijo in ohranja prostor topel.

Sistem zaklepanja

Garaža brez dodatnega vhoda potrebuje ključavnico, ki omogoča odpiranje in zapiranje vrat, kadar koli ste notri ali zunaj.

Garažna vrata – vzorec brez utorov

Garažna vrata – vzorec z enim utorom

Garažna vrata – vzorec  z utori

Garažna vrata – vzorec kaseta